Krzysztof Jurek - strona prywatnaDorobek naukowy

SOCJOLOGIA KULTURY I RELIGII, SOCJOLOGIA MIGRACJI
TOŻSAMOŚĆ INDYWIDUALNA I ZBIOROWA, TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNO-KULTUROWA I ETNICZNA, DZIEDZICTWO KULTUROWE A TOŻSAMOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ IMIGRANTÓW MIESZKAJĄCYCH W POLSCE, INTEGRACJA IMIGRANTÓW

Książki autorskie

2016


Współredkacja/redakcja książek zbiorowych

2015


2013


Artykuły w czasopisamch/książkach zbiorowych


2017


20162015


2014


2013

2012

2011
2010
 • Tożsamość społeczności lokalnej w świadomości maturzystów Opoczna, [w:]Odmiany tożsamości, red. Robert Szwed, Leon Dyczewski, Justyna Szulich-Kałuża, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 115-130.


SOCJOLOGIA MEDIÓW
KULTURA A NOWOCZESNE MEDIA, ETYKA DZIENNIKARSKA, KULTURA POLITYCZNA

2015
 • Social Media and Image Creation, [w:] E-gospodarka w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, red. R. Sobiecki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 333-343. 

2013
 • Badania społeczne w Internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 1/41, s. 82-95. [czytaj]
 • Sacrum online - prywatyzacja religii w Internecie, [w:] Ku prywatyzacji religii?, red. A. A. Szafrański, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

2012
 • Kobiety w filmie, [w:] Kobieta we współczesnym społeczeństwie, red. J. Mazur-Łuczak, Gorzów Wielkopolski: Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp., 2013 s. 147-164.
 • Prowokacja dziennikarska w teorii i praktyce, [w:] Wartość mediów-od wyzwań do szans, red. A. Baczyński, M. Drożdż, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2012, s. 369-388.
 • Elementy kultury politycznej i przykładowy ich wpływ na postrzeganie państwa i demokracji przez Polaków, "Kultura i Historia", nr 22/2012. [czytaj]

 • Prowokacja dziennikarska jako narzędzie dziennikarstwa śledczego, "Naukowy Przegląd Dziennikarski", nr 2/2012, s. 55-68. [czytaj]

 • Granice stosowania prowokacji dziennikarskiej (analiza wybranych prowokacji dziennikarskich przeprowadzonych w latach 2004-2010), "Zeszyty Prasoznawcze", nr 1-2/2012, s. 117-132.

2011
 • Nowy wymiar komunikacji. Właściwości społeczeństwa sieci w koncepcji Manuela Castellsa, "Acta Humana",  Komunikacja niejedno ma imię, nr 2/2011, s. 87-96.
 • Kontekst etyczny i prawny pracy dziennikarza śledczego, "Media - Kultura - Społeczeństwo", nr 6/2011.

PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE/INNE PUBLIKACJE NAUKOWE

2015
 • Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL po roku od zakończenia nauki, Raport z badań.

2014
 • Projekt portalu internetowego "Naukaibiznes.pl" [współautorstwo z S. Hypś, W. Wciseł, [w:] Innowacyność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych, red. M. Białachi in.,TMKarpinski Publisher, Suchy Las 2014, s. 36-42. [czytaj]
 • Czy statystyka kłamie?, artykuł popularnonaukowy, www.socjolab.pl, [czytaj]


Referaty i projekty badawcze


© Copyright 2013 Krzysztof Jurek
All Rights Reserved
Szablon strony: GRX.pl