Krzysztof Jurek - strona prywatnaKilka faktów

Wykształcenie:
  • Doktor - 2014, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, rozprawa doktorska pt. Tożsamość etniczno-kulturowa obywateli Białorusi i Ukrainy wchodzących w polskie społeczeństwo, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Leona Dyczewskiego
  • Magister - 2007-2009 - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, socjologia, praca magisterska pt. Tożsamość społeczno  – kulturowa maturzystów w mieście Opoczno, napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Leona Dyczewskiego
  • Licencjat - 2004 – 2007 – Katolicki Uniwersytet Lubelski, socjologia, specjalność: Dziennikarstwo i komunikowanie społeczne, praca licencjacka pt. Zastosowanie prowokacji dziennikarskiej. Na podstawie dyskusji prasowych w wybranych czasopismach, napisana pod kierunkiem naukowym dr Anny Sugier - Szeregi
  • Studia podyplomowe:
2010-2011 - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,  Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi
2012 - 2013 - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,  Menadżer projektów badawczych


Zainteresowania naukowe:

tożsamość w perspektywie socjologicznej i psychologicznej, imigranci w Polsce, badania w internecie, n
owoczesne media,  dziennikarstwo śledcze
 


© Copyright 2017 Krzysztof Jurek
All Rights Reserved
Szablon strony: GRX.pl