Krzysztof Jurek - strona prywatna


Rok 2015 w Instytucie Socjologii KUL!

Prof. Marek Rembierz (UŚ) na KUL

Socjologia KUL!

IV Lubelskie Spotkanie Antropologiczne 

Katedra Socjologii Kultury i Religii WNS KUL i Zakład Socjologii PSW im. Papieża Jana Pawła II zapraszają na ogólnopolską konferencję Wyzwania i dylematy współczesnej antropologii kultury. Skazani na krytykę kulturową? w ramach IV Lubelskich Spotkań Antropologicznych. Konferencja odbędzie się 29 kwietnia 2015 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Niektóre współczesne opracowania antropologiczne stawiane są często w jednym rzędzie z dziełami literackimi i tym samym poddawane są krytyce literackiej /szerzej kulturowej/ przyjmującej kryteria właściwe dla literatury faktu, jak i fikcji. Tak więc, badacz przestaje być tylko bezstronnym obserwatorem, a jego zaangażowanie  sprawia, że porusza się na granicy  literatury i sztuki.  Można rzec, że Antropologia zaopatruje literackie teksty w obrazy, egzotyczne kolory, tematy i teorie na temat historii, ewolucji i rozwoju ale to co literackie i figuratywne radykalnie - z kolei – zmienia antropologiczne dyskursy”. Sytuacja ta sprawia, że na nowo, jak się wydaje, należałoby przemyśleć następujące kwestie:
  • jawne „uwikłania” antropologa;
  • istota kultury;
  • istota społeczeństwa;
  • struktury, symbole i znaczenia;
  • relatywizm – obszary kontestacji;
  • nowe obszary badań antropologicznych;
  • ramy religijnej narracji – budowanie transkulturowych całości (Jensen), itp.

Wszystkich zainteresowanych powyższą problematyką serdecznie zapraszamy.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 marca 2015 roku (e-mail: konferencja.kul@wp.pl). Szczegółowe informacje na temat konferencji wraz z programem będą na bieżąco uzupełniane na stronie internetowej Katedry Socjologii Kultury i Religii (www.kul.pl). W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Panią mgr Pauliną Mąkosą (nr tel. 886 014 295, e-mail: konferencja.kul@wp.pl). Zajrzyj na www.kul.pl/kskir


Zapraszam na zewnętrzną stronę internetową Instytutu Socjologii KUL!Staż naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie

Analityka społeczna i internetowa


Studiuj w KUL!!!

Studia na Analityce społecznej i internetowej otwierają drogę do poznania mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa oraz dają niebywałą okazję do zdobycia wiedzy z nowoczesnejnauki o Internecie. Dają także umiejętności jak trafnie rozpoznawać, definiować, analizować i prognozować procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym społeczeństwie i gospodarce, zarówno w przestrzeni realnej, jak i wirtualnej. Studiując Analitykę społeczną i internetową korzystasz z doświadczenia nagromadzonego przez socjologię, ekonomię, psychologię społeczną, informatykę i naukę o Internecie. Jednocześnie zdobywasz wiedzę o społeczeństwie Internetu, gospodarce sieciowej, świecie wirtualnym, jako jednym z głównych stymulatorów współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego świata. Jeśli kochasz Internet, chcesz jeszcze lepiej poznać jego potencjał, dowiedzieć się, jak on wpływa na przestrzeń miejską i życie ludzi to studia właśnie dla Ciebie.

Rytuał odkryty na nowo

Wiemy, że rytuał nabywa swoistego znaczenia w relacji do innych form aktywności ludzkiej – w relacji do innych symboli. Jest formą „uprzywilejowanego działania” (C. Bell), co każe na nowo niejako odnieść się do znanych skądinąd dychotomii jak chociażby: jednostka/społeczeństwo, emiczny/etyczny, redukowalny/nieredukowalny czy profanum/ sacrum. Być może, pomaga w ramach np. religii – uczestnikom religijnych uroczystości stawać się lepszym człowiekiem, w ramach politycznych meetingów pozyskiwać potencjalnych wyborców, a w ramach spotkań artystycznych stawać się rozpoznawalnym artystą. Czy owe „wyobrażenia” przekładają się jednak na rzeczywistoś w jakiej przyszło nam żyć? Pytanie to staje się okazją do zorganizowania III Lubelskich Spotkań Antropologicznych pod wspólnym tytułem „Rytuał w sieci znaczeń”. Rytuał odkryty na nowo – performatywny wymiar gestów.

Czytaj więcej


Polecam!

Socjolog na rynku pracy!!!


Opłatek KUL

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza 17 grudnia 2013 r. społeczność akademicką na Opłatek UniwersyteckiMiejsce:Aula S. Wyszyńskiego KUL, godz. 16.00. W programie: spotkanie z władzami Uniwersytetu, wręczenie nagród dla najlepszych studentów, dzielenie się opłatkiem, część artystyczna, przygotowana przez studentów Retoryki Stosowanej, wspólne kolędowanie z Chórem Akademickim KUL, „etiuda wigilijna” Teatru ITP.
                                                                                                             Więcej informacji


Konferencja KUL, IDiKS: Kultura w mediach, media w kulturze

W 2014 roku mija 30 lat od utworzenia Katedry Socjologii Kultury, której tradycje od 5 lat są kontynuowane i rozwijane przez pracowników Katedry Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. W związku z tym pracownicy Katedry Kultury Medialnej chcą podjąć dyskurs naukowy na temat relacji między kulturą i mediami. Jest to temat ogniskujący zainteresowania naukowe i badania pracowników Katedry Kultury Medialnej i Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Do tego dyskursu pragną zaprosić wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Konferencja pt. „Kultura w mediach. Media w kulturze” odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2014 roku w Lublinie.
Czytaj więcej...

Studiuj socjologię na KUL!

95 lat Socjologii w KUL

Na specjalnej sesji ,,95 lat socjologii w KUL” wręczono pierścienie Magistro Nostro A. D. 2013. W gronie uhonorowanych znalazły się wybitne osobistości nauki: ks. prof. Roman Dzwonkowski SAC, ks. prof. Stanisław Kowalczyk, prof. Piotr Kryczka, ks. prof. Janusz Mariański oraz prof. Jerzy Rebeta. Pierścień dla najlepszego magistra Instytutu Socjologii 2013 roku odebrała mgr Paulina Bobrek.

Czytaj więcej

The International Masaryk Conference MMK 2013

takes place in real time on www.mmk.econference.cz between December 9 and December 13, 2013.Registered participants of the MMK 2013 conference are permitted to: present current scientific and research results, establish cooperation at academic and company level,inform about current trends and conditions concerning the company projects, communicate with registered participants,get into active, academic and business relations,confront the results and opinions with experts working in different domains, workplaces and companies.
More...

Konferencja w Natolinie - Tożsamość w wielokulturowym kontekście

Tożsamość i jej wielokulturowy kontekst stały się przedmiotem zainteresowania uczestników konferencji zorganizowanej prze Katedrę Socjologii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Centrum Europejskie Natolin (CEN), w dniach 7-8 listopada 2011 roku. 

Było to kolejne, szóste spotkanie naukowe poświęcone tematowi badawczemu „Tożsamość osób, zbiorowości i instytucji”.
Owocem dotychczasowych rozważań są publikacje: „Tożsamość polska w odmiennych kontekstach”, „Stałość i zmienność tożsamości”, Tożsamość i komunikacja”, „Odmiany tożsamości”. Problematyka konferencji doskonale wpisała się także w realizowany przez CEN projekt pt. „Fenomen państwa w wielopoziomowych porządkach polityczno-prawnych oraz w integracji europejskiej”. Program konferencji tworzyły cztery sesje plenarne oraz dziewięć bloków tematycznych realizowanych w grupach. W ciągu dwóch dni swoje referaty wygłosiło 54 uczestników. Obrady odbyły się w kompleksie pałacowo-parkowym  w Natolinie, w odrestaurowanych budynkach dawnej Stajni i Wozowni, gdzie na co dzień kształci się młodzież z College of Europe. Z racji ilości wystąpień omawiam tylko referaty wygłoszone na sesjach plenarnych. Prof. Leon Dyczewski (KUL), przewodniczący konferencji, wprowadzając do jej tematu, podkreślił nieuchronność zjawiska wielokulturowości, nie ma już bowiem kultur zupełnie odizolowanych od innych. Bezpośrednio – poprzez kontakty z innymi, i pośrednio – poprzez media, produkty rynkowe, ideologie i systemy normatywne, grupy społeczne i jednostki stają wobec wielu problemów związanych z odmiennością kulturową. Jest to zjawisko wywołujące szczególny rodzaj wyzwań. 
                                                                                                            
 


© Copyright 2016 Krzysztof Jurek
All Rights Reserved
Szablon strony: GRX.pl